Agro Sieć Sp. z o.o.

Grunt to WAPNO NOWY konkurs dla rolników!

Wapnowanie gleby jest ważnym zabiegiem agrotechnicznym pozwalającym podwyższyć odczyn pH gleby zbyt kwaśnej, a także uzupełnić w glebie niedobory wapnia przyswajalnego dla roślin. Specjalnie z myślą o klientach Agro-Sieci przygotowaliśmy wiosenny konkurs, w którym mogą Państwo wygrać EXTRA nagrody!

 

 

Konkurs trwa w terminie od 01.03.2022 roku  do 31.03.2022 roku. 

Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • Dokonać zakupu min. 25 ton wapna Kujawit  w centrali lub oddziałach
    Agro-Sieć Sp. z o.o. okresie trwania Konkursu, tj. w terminie od 01.03.2022 roku do 31.03.2022
    roku.
  •  Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Dlaczego warto wapnować glebę?, na zgłoszeniu konkursowym pobranym ze strony internetowej:
    https://agrosiec.pl/ lub wydanym przez Pracownika Organizatora i odesłać go na adres Organizatora
    najpóźniej do 15.04.2022 roku za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przesyłając skan zgłoszenia na adres e-mail: marketing@agrosiec.pl

Regulamin-konkursu-Grunt-to-wapno-dla-klientow

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-GRUT-TO-WAPNO

Z nami osiągniesz więcej!