Agro Sieć Sp. z o.o.

Gospodarowanie wodą w obliczu suszy – prelekcja dla klientów Agro-Sieci

Jednym z ważniejszych utrudnień, które dotykają polskie rolnictwo jest niedobór wody. Następujące w przyrodzie zmiany klimatyczne są coraz bardziej odczuwalne w tym sektorze, a to właśnie rolnictwo jest największym konsumentem wody – wykorzystuje ok. 70% światowych zasobów.

Wraz ze zmianami klimatycznymi coraz częściej mamy do czynienia z występowaniem zjawisk ekstremalnych takich jak ulewy, burze, grad, powodzie czy też susze związane z długimi okresami bezopadowymi. Wzrost temperatury powietrza powoduje zwiększenie parowania, a zatem ta sama ilość opadu przy jednoczesnym wzroście temperatury sprawia, że więcej wody oddawane jest do atmosfery w postaci pary wodnej, co zmniejsza ilość dostępnej wody chociażby dla roślin. Zjawiska te prowadzą do znaczących strat w plonach roślin uprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

02.07.2020 roku w Działowie odbyło się szkolenie dla klientów Agro-Sieci dotyczące gospodarowania wodą w warunkach suszy. Prezentację i wykład dla zaproszonych gości  poprowadził prof. nadz. dr hab. inż. Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej. Profesor podzielił się ciekawymi wynikami badań i doświadczeń prowadzonych w różnych regionach Polski. Po interesującej prelekcji , zaproszeni goście udali się na poletka odmianowe Agro-Sieci w Siemoniu, aby zapoznać się z kompleksowa technologia ochrony i nawożenia rekomendowaną przez ekspertów naszej firmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy  za udział w szkoleniu i zaangażowanie!

Z nami osiągniesz więcej!