Agro Sieć Sp. z o.o.

Biochem Sp. z o.o. łączy się z Agro-Sieć Sp. z o.o.

biochem laczy sie agrosiecia

 

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Biochem” sp. z o.o. z siedzibą w Pile, nr KRS: 0000267791 z dniem 31.12.2021r. zostaje połączone z Agro-Sieć sp. z o.o.

Dnia 31.12.2021r. nastąpi połączenie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Ksh (tj. łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Na wypadek pytań w związku z przeniesieniem prosimy o kontakt:
Andrzej Pacek
+48664144525

Więcej informacji pod adresem internetowym:
www.biochem.biz.pl

Plan połączenia spółek Biochem Sp. z o.o. i Agro-Sieć Sp. z o.o.

Z nami osiągniesz więcej!