Agro Sieć Sp. z o.o.

Nadjeżdża najlepsza ochrona Twoich upraw- konkurs! ZAKOŃCZONY

Weź udział w Konkursie Sprzedażowym dla Klientów Agro-Sieci:
,,Nadjeżdża najlepsza ochrona Twoich upraw!”
 
Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
 
1)   Dokonać zakupu produktów promocyjnych w okresie trwania Konkursu, tj. w od 25 maja 2020  do 31 lipca 2020 o minimalnej wielkości (litrażu) wskazanej poniżej:
 
a)           min. 15 litrów Priaxor®  lub
b)           min. 30 litrów Opera® Max 147,5 SE lub
c)           min. 50 litrów Adexar® Plus.
 
 
2) Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Dlaczego warto wybrać produkty do ochrony zbóż z oferty Agro-Sieć Sp. z o.o.? na zgłoszeniu konkursowym pobranym ze strony internetowej www.agrosiec.pl lub wydanym przez Pracownika Organizatora i odesłać go na adres Organizatora najpóźniej do 5 sierpnia 2020 za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przesyłając skan zgłoszenia na adres e-mailmarketing@agrosiec.pl
 
 
 

Konkurs trwa od 25.05.2020 do 31 lipca 2020.

Regulamin konkursu (podgląd)

Zgłoszenie konkursowe (pobierz)

 

Z nami osiągniesz więcej!