Agro Sieć Sp. z o.o.

Zwalczanie szkodników magazynowych – co zagraża zbiorom?

Polskie rolnictwo z każdym nowym dziesięcioleciem coraz prężniej się rozwija. Zmieniające się technologie upraw wpływają na ilość zbieranych plonów. Czasy gdy wszystkie zbiory z gospodarstw indywidualnych były sprzedawane bezpośrednio w żniwa już minęły, a rozbudowa miejsc magazynowania sprawia, że coraz większa ilość plantatorów decyduje się na przechowywanie plonów we własnym zakresie w oczekiwaniu na sprzedaż w atrakcyjniejszych cenach.

agro-sieć-silosy
Przy magazynowaniu nasion rzepaku lub ziarna zbóż należy pamiętać o niebezpieczeństwach z tym związanych. Jednym z nich są szkodniki magazynowe do których należą najczęściej spotykane: wołek zbożowy, rozkruszek mączny, trojszyk gryzący, rozpłaszczyk rdzawy, kapturnik zbożowiec. Zjadają one ziarna oraz zanieczyszczają je swoimi odchodami, a także przenoszą bakterie i grzyby. Istnieje więc ryzyko, że nie będzie się ono kwalifikowało do jakiejkolwiek obróbki i konieczna będzie utylizacja.

szkodnik-w-zbożu-agro-sieć
Przed przystąpieniem do magazynowania płodów należy właściwie przygotować magazyn. Po dokładnym sprzątaniu, usunięciu pozostałości poprzednich ziaren oraz pyłów zalecane jest również działanie zapobiegawcze – chemiczne, w postaci świec do zadymiania pomieszczeń lub opryskanie pomieszczenia przeznaczonym do tego preparatem. Po złożeniu plonów w magazynie/ silosie bardzo ważne jest monitorowanie przechowywanego ziarna, a w przypadku wykrycia szkodników należy natychmiast podjąć decyzję o ich zwalczaniu, by zapobiec powstaniu licznej populacji. Wśród metod zwalczania należy wymienić metodę mechaniczną polegającą na usuwaniu uszkodzonych ziaren, kurzu, nasion chwastów (w nich najczęściej rozwijają się rozpłaszczki, trojszyki czyli wtórne szkodniki magazynowe). Metoda fizyczna polega min. na schładzaniu ziarna, w temperaturze 10°C szkodniki przestają się rozmnażać, a w 4°C giną stadia rozwojowe m.in. wołka (ten sposób jest niestety nieskuteczny wobec rozkruszków). Natomiast metoda biologiczna to rozwijające się dynamicznie zagadnienie, oparte na pułapkach feromonowych. Najczęściej spotykaną i skuteczną metodą zwalczania jest jednak metoda chemiczna, polegająca na fumigacji za pomocą specjalistycznych środków chemicznych. Ze względu na fakt, iż preparaty te są silnie trujące i zagrażają życiu ludzkiemu oraz zwierząt, taki zabieg należy zlecić wyspecjalizowanym firmom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Wielu rolników decyduje się na magazynowanie płodów rolnych, a przy odpowiednim zabezpieczeniu i monitorowaniu ziarna, skutecznie unikają problemów ze szkodnikami czego i ja Państwu życzę.

 

Autor: Łukasz Kobusiński,
Manager ds. Punktów handlowych
własnych w Agro-Sieć Sp. z o.o.

Z nami osiągniesz więcej!