Agro Sieć Sp. z o.o.

Wykorzystaj potencjał resztek pożniwnych kukurydzy

            W związku z tym, że trwa zbiór kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno, warto zastanowić się w jaki sposób najlepiej zagospodarować pozostałe na polu resztki pożniwne. Wartość nawozowa słomy kukurydzianej jest stosunkowo wysoka, co nabiera jeszcze większego znaczenia przy obecnych cenach nawozów mineralnych.

         Pozostające na polu resztki pożniwne kukurydzy dostarczają ok. 2-3 krotnie więcej azotu, fosforu, potasu i magnezu niż ma to miejsce w przypadku innych zbóż. Co ciekawe, resztki pożniwne kukurydzy w przeliczeniu na 1 ha wprowadzają do gleby większą ilość makroskładników niż słoma rzepakowa (uznawana za bardzo wartościową). W zależności od źródła literatury, może się w nich znajdować nawet 120 kg N, 46 kg P i 100 kg K na 1 ha.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Aby jednak składniki pokarmowe zawarte w słomie mogły zostać wykorzystane przez rośliny następcze musi zajść proces mineralizacji. Niezależnie czy w gospodarstwie praktykowany jest system orkowy lub bezorkowy, pierwszorzędnie należy zadbać o rozdrobnienie resztek pożniwnych (najlepiej na fragmenty o długości do 5-8 cm) oraz o ich dokładne wymieszanie z glebą. Im mniejsze fragmenty słomy pozostaną na polu i im lepiej zostaną wymieszane, tym sprawniej zajdzie ich rozkład.

        Szybkość mineralizacji słomy kukurydzianej zależy od odczynu pH, zawartości azotu oraz aktywności biologicznej gleby (czyli liczebności mikroorganizmów glebowych). Pozytywny wpływ na rozwój pożytecznych drobnoustrojów glebowych ma np. stosowanie nawozów naturalnych i organicznych, lecz obecnie tylko nieliczne gospodarstwa rolne mają do nich dostęp. Bardzo dobrym rozwiązaniem na aktywizację życia glebowego jest aplikacja bakterii kwasu mlekowego, drożdży i bakterii fototroficznych zawartych w Fundamental, które namnażając się w glebie zdecydowanie zwiększają szybkość uwalniania składników pokarmowych z resztek pożniwnych. Aplikacja Fundamental wywiera także pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego roślin uprawnych, ogranicza populację chorobotwórczych drobnoustrojów, a także zwiększa zawartość próchnicy w glebie.

 

Autor: Mateusz Sokólski, Specjalista ds. Rozwoju Agrotechniki w Agro-Sieć Sp. z o.o.              

Z nami osiągniesz więcej!