Agro Sieć Sp. z o.o.

Rzepaki ozime do zadań specjalnych

Rzepaki ozime do zadań specjalnych

Obok kukurydzy i pszenicy, rzepak ozimy jest jedną z najchętniej uprawianych roślin w naszym kraju, a jednocześnie jest dosyć wymagający. Jednym z wielu czynników decydujących o wysokości tego plonu, jest wybór odmiany.

 

 

Mając to na uwadze, firma Agro-Sieć oferuje odmiany rzepaku ozimego do zadań specjalnych. Odmiany te odznaczają się najwyższym potencjałem plonowania. Są także elastyczne co do stanowisk środowiskowych, terminu i siewu. Są odporne na suchą zgniliznę kapustną oraz tolerancyjne względem wirusa żółtaczki rzepy.

Zaprawiony w boju i sprawdzony u wielu klientów w różnych rejonach kraju Artemis, to mieszaniec odporny na choroby (RLM 7 i TuYV), pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Bardzo wysoko, stabilnie i wiernie plonujący- od trzech lat w czołówce COBORU.

 

 

 

Kolejna propozycja to NOWOŚĆ! Połączenie ponadprzeciętnego plonowania oraz numer jeden w wynikach wewnętrznych hodowcy. Z genem odporności na choroby RLM 7 i TuYV – odmiana Manhattan. Mieszaniec z firmy Rapool – odporny na wyleganie, zimotrwały, na wszystkie rodzaje gleb, a przez silny system korzeniowy rekomendowany także na słabe stanowiska.

 

 

Odmianę DK Exlevel, czyli mieszańca z firmy Bayer łączy wysokie plonowanie i najwyższą jakość. Cechuje go rekordowa zawartości oleju i wybitna odporność na niekorzystne warunki w okresie zimy. Ważną zaletą jest unikalna cecha zdolności do przyswajania azotu, także w niekorzystnych warunkach klimatycznych.

 

 

Ocelot to wczesna odmiana o bardzo wysokim i stabilnym plonowaniu wśród odmian populacyjnych. Charakteryzuje się silnym systemem korzeniowym. Przekłada się na ogromną zdolność adaptacyjną do różnych warunków klimatycznych i wybitną przydatność na mozaiki glebowe.

 

Z nami osiągniesz więcej!