Agro Sieć Sp. z o.o.

Mikroorganizmy w rolnictwie – szansa na powrót do harmonii z przyrodą

Od setek lat człowiek w pogoni za produkcją coraz większej ilości żywności, systematycznie burzył delikatną równowagę jaka występuje w przyrodzie. Jednym z takich środowisk jest również gleba.

Pamiętajmy, że warstwa orna to nie tylko minerały i woda, ale też siedlisko ogromnej ilości organizmów żywych, które przez miliony lat tworzyły między sobą różne zależności. Wszystkie działania człowieka polegające na uprawie, nawożeniu, ochronie roślin, monokulturze w doborze gatunków uprawnych prowadzą do nieuchronnych, negatywnych zmian w składzie biosfery gleby. To z kolei prowadzi do spadku żyzności gleby, zawartości próchnicy, pojemności wodnej i coraz większej presji chorób oraz szkodników, co skutkuje koniecznością coraz większych nakładów w produkcji rolnej aby uzyskiwać zadowalające plony.

W ten sposób krąg się zamyka, a spirala coraz większych problemów nakręca się coraz bardziej.          

            Wydaje się, że właśnie doszliśmy do momentu krytycznego, w którym nie ma się już gdzie cofnąć a dalsze „standardowe” nakłady niewiele pomogą. Musimy ponownie wykorzystać siły natury, aby przywrócić naturalną harmonię w środowisku glebowym. W Agro Sieć Sp. z o.o. wspieramy naturalne interakcje miedzy rośłina i glebą –   chcąc być liderem w tym procesie wprowadzamy do swojej oferty nowe produkty oparte na pożytecznych mikroorganizmach.

Pierwszy z nich – FUNDAMENTAL to produkt dedykowany głównie do stosowania doglebowego w celu lepszego rozkładu resztek pożniwnych, podnoszenia zawartości próchnicy oraz eliminowania „ złego” mikrobiomu w glebie. Jest on też bardzo skuteczny w połączeniu z FUNDAMENTAL Ca w sekwencji zabiegów nalistnych jako preparat wspomagający rośliny w walce z chorobami grzybowymi.

BioKURATOR natomiast w połączeniu z BioKuratorem Liquid Ca to już produkt dedykowany jako alternatywa chemicznych fungicydów w zwalczaniu chorób w praktycznie wszystkich uprawach. Jego skuteczność i bezpieczeństwo dla konsumenta i rolnika, czynią z niego bardzo atrakcyjną alternatywę co do przyszłości w ochronie roślin. Szczególnie w czasach, kiedy wycofaniu ulega coraz więcej substancji fungicydów a Europa ogłasza ,,Zielony Ład” w drodze „Od pola do stołu”.

Jak zwykle, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi Doradcami Agrotechnicznymi, którzy przedstawią szczegółową ofertę i pomogą Państwu w wybraniu odpowiednich produktów.

 

 Autor: Mariusz Wypij – Dyrektor Rozwoju Agrotechniki w Agro-Sieć Sp. z o.o. 

Z nami osiągniesz więcej!