Agro Sieć Sp. z o.o.

Grupa Azoty – materiały edukacyjne

Szanowni Państwo,
w tym miejscu będziemy publikować materiały edukacyjne Grupy Azoty. Zachęcamy do korzystania z porad odnośnie prawidłowego nawożenia!

 

NAWOŻENIE SOI

Soja to roślina coraz częściej spotykana na naszych polach. Warto uwzględnić ją w zmianowaniu, ponieważ zostawia bardzo dobre stanowisko dla kolejnych roślin w płodozmianie. Silny i rozbudowany system korzeniowy soi rozluźnia glebę, a resztki pożniwne wzbogacają ją w substancję organiczną i składniki pokarmowe (w tym azot, który soja asymiluje z powietrza dzięki aktywności bakterii brodawkowych).

Uprawa soi ogranicza także występowanie chorób i szkodników w uprawach roślin następczych.

 

Więcej informacji na temat nawożenia soi znajdziecie Państwo w poradnikowym artykule GRUPY AZOTY -> Artykul_soja_A4

Zachęcamy do lektury!
04.2024

 

 

 

POLIDAP®– SPRAWDZONY PRODUKT NA TWOJE POLE


Odpowiednie odżywienie roślin jest niezbędne dla powodzenia uprawy. Szukając efektywności w nawożeniu warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, które pozwalają na oszczędność czasu i pieniędzy w gospodarstwie.

Więcej informacji na temat POLIDAPU znajdziecie Państwo w poradnikowym artykule GRUPY AZOTY -> Artykul_Polidap_A4

Zachęcamy do lektury!
03.2024

NAWOŻENIE KUKURYDZY

Efektywne nawożenie kukurydzy to nawożenie dostosowane do możliwości plonowania roślin i zasobności gleby, wykonane w odpowiednim terminie, właściwą techniką.

Więcej informacji na temat nawożenia kukurydzy znajdziecie Państwo w materiale poniżej – cały  artykuł GRUPY AZOTY – można pobrać tutaj>Artykul_nawozenie_kukurydzy_A4

Zachęcamy do lektury!
03.2024

 

WIOSENNE NAWOŻENIE PSZENICY OZIMEJ: WAŻNY JEST AZOT

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących plonowanie roślin. Aby uzyskać wysoką efektywność plonotwórczą, strategię wczesnowiosennego nawożenia
trzeba dostosować do stopnia rozwoju roślin, ich obsady i stopnia uszkodzeń pozimowych.

Więcej informacji na temat wiosennego nawożenia znajdziecie Państwo w poradnikowym artykule GRUPY AZOTY -> Wiosenne_nawozenie_Grupa_Azoty_materiał_poradnikowy

Zachęcamy do lektury!
02.2024

 

AZOT NA START ZAPLANUJ STRATEGIĘ WIOSENNEGO NAWOŻENIA RZEPAKU

Azot to ważny składnik plonotwórczy. Powinien być stosowany w taki sposób, aby był dostępny dla roślin w chwili, kiedy będą go potrzebowały. Aby prawidłowo ustalić wysokość całkowitej dawki azotu, jej podział, a także termin aplikacji pierwszej dawki azotu, trzeba ocenić aktualną sytuację na polu.

Więcej informacji o azocie znajdziecie Państwo w poradnikowym artykule GRUPY AZOTY -> Artykul_Azot-na-start_

Zachęcamy do lektury!
01.2024

Postaw na nawozy Grupy Azoty i dbaj z nami o swoje uprawy 

Odpowiednia strategia nawożenia to jeden z podstawowych warunków op ł acalnej produkcji rolnej. Planując nawożenie, należy zawsze szukać odpowiedzi na pytanie, jak stosować nawozy, aby ich efektywność by ł a jak największa. Zarówno w nawożeniu przedsiewnym, opartym g ł ównie na nawozach fosforowych, potasowych i kompleksowych wieloskładnikowych, jak i w nawożeniu pog ł ównym, w którym stosujemy przede wszystkim nawozy azotowe i azotowo-siarkowe, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Poniżej krótkie przypomnienie, jak zaplanować nawożenie i nie pominąć ważnych aspektów, które mają wp ł yw na plonowanie roślin.

Więcej informacji o roli nawozów znajdziecie Państwo w poradnikowym artykule GRUPY AZOTY -> ROLA NAWOZÓW
Zachęcamy do lektury!
11.2023

Z nami osiągniesz więcej!