Agro Sieć Sp. z o.o.

Biologiczna szansa na przywrócenie równowagi w glebie

Sierpień i wrzesień to okres intensywnych prac polowych, mających na celu odpowiednie przygotowanie roli do siewu. Osiągamy to przede wszystkim poprzez odpowiednią sekwencję zabiegów uprawowych, których celem jest możliwie najlepsze przykrycie i wymieszanie resztek pożniwnych oraz nawozów, głębokie spulchnienie gleby, zatrzymanie jak największej ilości wilgoci oraz uzyskanie odpowiedniej struktury roli. Przygotowanie roli do siewu jest pierwszym plonotwórczym zabiegiem agrotechnicznym, więc popełnione błędy lub zaniechania na tym etapie są nie do odrobienia w późniejszym okresie wegetacji i nieuchronnie obniżają potencjał plonowania plantacji.

 

ciagnik-john-deere-agro-siec
 

Uprawa pożniwna oraz przedsiewna to również idealny moment, by zadbać o „stan zdrowotny gleby”. Nie da się ukryć, że uproszczony płodozmian (dominacja zbóż) oraz stosowanie dużych dawek nawozów mineralnych i pestycydów powoduje, że stan fitosanitarny pól uprawnych, powoli lecz sukcesywnie pogarsza się. Mniejsza aktywność biologiczna gleb wpływa na ograniczenie naturalnych procesów w niej zachodzących, zmniejszenie zawartości materii organicznej (gorsza struktura, mniejsza dostępność składników pokarmowych i wody) oraz na zwiększenie liczebności zarodników patogenicznych grzybów.

Mikroorganizmy zawarte w preparacie Fundamental wykazują wielokierunkowe działanie, prowadzące do uzyskania zdrowszych, lepiej odżywionych i wyżej plonujących roślin. Ich pozytywny wpływ można obserwować już na etapie kiełkowania nasion/ziaren, stymulują również intensywniejszy rozwój systemu korzeniowego oraz zwiększają tempo fotosyntezy. Silniejszy system korzeniowy oraz zdolność mikroorganizmów do rozpuszczania trudno dostępnych składników pokarmowych w glebie oraz szybszy rozkład resztek pożniwnych (i uwolnienie z nich składników pokarmowych) wpływa na zdecydowanie lepsze odżywienie roślin.

fundamental-agro-siec
Pola o wysokiej kulturze utożsamiane są przede wszystkim z wysoką zasobnością podstawowych składników pokarmowych (N, P, K, Mg), małą liczbą nasion chwastów (glebowy bank nasion) i uregulowanymi stosunkami wodno-powietrznymi. Niewielu rolników zdaje sobie sprawę, że kluczowym czynnikiem decydującym o produktywności gleb jest również liczebność patogenicznych zarodników. Infekcja ze strony wielu sprawców chorób ma właśnie charakter odglebowy, więc zmniejszenie liczebności zarodników w glebie skutecznie obniży porażenie roślin podczas dalszej wegetacji. Mikroorganizmy wchodzące w skład Fundamental ograniczają liczebność m.in. mikrosklerocjów Verticillium, sprawców werticiliozy, która jest jedną z najuciążliwszych chorób występujących w uprawie rzepaku ozimego (mikrosklerocja tego patogena mogą przetrwać w glebie nawet kilkanaście lat). Warto podkreślić, że przeciwko tej chorobie nie ma skutecznych rozwiązań fungicydowych, więc możliwość ograniczenia liczebności mikrosklerocjów w glebie wraz z przedsiewną aplikacją Fundamental jest nadzieją dla plantatorów rzepaku, którzy na przełomie czerwca i lipca (w okresie wysokich temperatur) obserwują zbyt wczesne zasychanie roślin i w efekcie zdrobnienie nasion oraz spadek plonu (typowy objaw werticliozy).

 

rzepak-fundamental-agro-siec
W uprawie zbóż bez wątpienia największe straty plonu powodowane są przez porażenie roślin przez wszelkiego rodzaju choroby fuzaryjne. Doglebowa aplikacja Fundamental wpływa na obniżenie liczebności zarodników Fusarium w glebie, co w efekcie pozwala utrzymać większą zdrowotność podstawy źdźbła, liści oraz kłosa (mniejsze ryzyko porażenia fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła i korzeni, fuzariozą liści oraz kłosa). Mikroorganizmy zawarte w Fundamental ograniczają również szereg patogenów odpowiadających za wszelkiego rodzaju choroby powodujące zgnilizny korzeni. Wpływają także na stymulację grzybów pożytecznych (Trichoderma), ograniczających rozwój m.in. szarej pleśni i zgorzeli siewek.

Warto pamiętać, że najlepszy efekt ograniczania liczebności zarodników w glebie uzyskuje się poprzez regularną (coroczną), doglebową aplikację Fundamental.

 

ziemia-palce-agro-siec
 

Technologia oparta na rozwiązaniach mikrobiologicznych obejmuje także zabiegi nalistne już w okresie jesiennej wegetacji (w rzepaku ozimym w fazie 4 oraz 6-7 liścia, w zbożach ozimych na początku fazy krzewienia). Aplikacja nalistna opiera się na połączeniu mikroorganizmów (Fundamental) oraz specjalnie przygotowanego, łatwo przyswajalnego wapnia (Fundamental Ca). Na powierzchni rośliny tworzy się mleczan wapnia, który hamuje aktywność enzymów grzybowych, utrudniając im wniknięcie do komórek roślinnych. Dodatkowo, mikroorganizmy zwiększają naturalną odporność roślin (produkują bakteriocyny i kwas octowy oraz indukują aktywność peroksydaz), a także stymulują rośliny do intensywniejszego rozwoju (wytwarzają naturalne hormony wzrostu).

 

Autor: dr Mateusz Sokólski
Specjalista ds. Rozwoju
Agrotechniki w Agro-Sieć Sp. z o.o.

Z nami osiągniesz więcej!