Agro Sieć Sp. z o.o.

Zielony Ład – szanse i wyzwania dla polskiego rolnika z perspektywy Agro-Sieci

Szanowni Państwo, na progu nowego sezonu coraz częściej słyszymy termin Zielony Ład. Jako Zarząd firmy chcieliśmy przybliżyć państwu ten temat z perspektywy Agro-Sieci.

„Zielony Ład” to ambitny plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, przedstawiony przez Komisję Europejską pod koniec grudnia minionego roku. Głównym celem tej unijnej strategii jest uczynienie z Europy zielonej wyspy – pierwszego kontynentu na świecie, który będzie neutralny klimatycznie już w 2050 roku.
Odnosząc się do branży rolnej w wielkim skrócie można powiedzieć, że stan ten poszczególni członkowie UE osiągną poprzez: rozwój rolnictwa ekologicznego i precyzyjnego, ograniczenie stosowania pestycydów, zwiększenie produkcji roślinnej oraz podniesienie warunków dobrostanu zwierząt. A są to tylko niektóre założenia European Green Deal, które budzą spore kontrowersje wśród rolników, polityków oraz firm i związków działających w branży Agro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zielony Ład” dotyka wiele obszarów gospodarki, natomiast dla rolników najważniejszym jego elementem są dwie strategie: „Bioróżnorodność 2030” oraz „Od pola do stołu”, wprowadzają one bowiem wiele zmian i nowych wyzwań w codziennej pracy rolników. Dla przykładu podam, że w ramach wspomnianych wyżej strategii wyznaczono następujące cele dotyczące zmniejszenia:

• stosowania środków ochrony roślin o 50%,
• strat składników pokarmowych o co najmniej 50%, przy zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby,
• stosowania nawozów o co najmniej 20%,
• sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych (min antybiotyków) przeznaczonych dla profilaktyki zwierząt hodowanych w warunkach ferm o 50%,
oraz:
• przekształcenie co najmniej 30% powierzchni (czego jeszcze nie sprecyzowane) i mórz w obszary chronione oraz wyłączenie z produkcji 10% aktualnie użytkowanych gruntów rolnych.

Jak wynika z najnowszego raportu o stanie polskiej wsi Polska wieś 2020 już dziś zdecydowana większość jej mieszkańców odczuwa skutki wyludnienia, brak miejsc pracy i perspektyw rozwojowych. Coraz bardziej palący staje się też problem dezagraryzacji wsi – tj. zmniejszania znaczenia ekonomicznego rolnictwa i produkcji rolnej w gospodarce.
Programy unijne i związane z nimi środki finansowe, poprawiły warunki bytu i kondycję ekonomiczną większości mieszkańców, lecz nie zagwarantowały podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju. „Zielony Ład” odpowiednio wdrożony tj. z poszanowaniem tradycji i obyczajów polskich rolników może być szansą na rozwój polskiego rolnictwa. To wybór i konieczność zarazem.

Agro-Sieć Sp. z o.o. uważnie śledzi zmieniające się potrzeby rolników, a także wyzwania klimatyczne i środowiskowe. Dobieramy stosowne elementy technologii budując je z najlepszych rozwiązań szeregu renomowanych dostawców, gdyż troska o rolników oraz dbałość o zrównoważony rozwój wpisane są w misję naszej firmy:
„Rolnictwo to nasza pasja, wierzymy, że każdy z nas wnosi swój wkład w rozwój tej strategicznej branży. Chcemy rozwijać ją efektywnie aczkolwiek odpowiedzialnie, by zapewnić dobrobyt i bezpieczeństwo nie tylko nam, ale również przyszłym pokoleniom.”

Polityka Zielonego Ładu nie pozostaje bez wpływu na naszą strategię i plany zakupowe w ramach PSR. W Agro-Sieci rozwijamy swoją ofertę i poszukujemy nowoczesnych rozwiązań, które będą jednocześnie bezpieczne dla środowiska jak i użytkowników a zarazem skuteczne oraz konkurencyjne w zabiegach polowych. Efektem tych prac jest min.: wprowadzenie do oferty w 2021 roku innowacyjnych nawozów dolistnych najwyższej jakości: Agrochelat AminoWerva, które gwarantują ultraszybki efekt odżywienia rośliny, a przy tym są w pełni biodegradowalne, co jest bardzo ważnym aspektem z uwagi na ochronę środowiska zarówno w skali mikro, jak i makro.
Kolejnym ciekawym produktem w portfolio naszej firmy, który jest odpowiedzią na zachodzące zmiany jest OPTIMIZ – optymalny kondycjoner wody, który zwiększa skuteczność zabiegów w ochronie roślin, co ma niezmiernie istotne znaczenie, szczególnie w momencie masowego wycofywania wielu substancji aktywnych oraz rosnącej odporności chwastów czy szkodników.
Dużą uwagę przykładamy także do rozwoju segmentu biostymulatorów, ponieważ widzimy w nich alternatywę oraz bezpośrednie wsparcie tradycyjnych środków ochrony roślin. Rozwiązania nad którymi pracujemy pozwolą wkrótce zastąpić np. tradycyjne fungicydy.
W tym zakresie dzięki współpracy z firmą Biostyma oferujemy naszym Klientom topowe rozwiązania jak np.: C-Weed Amino, który pozwala w pełni wykorzystać potencjał genetyczny roślin do plonowania poprzez aktywację naturalnych mechanizmów obrony przeciw patogenom przynosząc zwyżkę opłacalności nawet o 192 zł/ha.

Nasza współpraca z firmą Agro-Sieć Maszyny otwiera zarówno nam jak i naszym Klientom nie tylko możliwość integrowania produktów z usługami – szybko rozwijającego się obecnie segmentu ale również wdrażania nowoczesnych systemów rolnictwa precyzyjnego, które zwiększają wydajność pracy i prowadzą do maksymalizacji efektywności produkcji. Minimalizowanie strat
z tym związane przyczynia się jednocześnie do zwiększenia dbałości o aspekty ochrony środowiska.Wdrażanie zautomatyzowanych rozwiązań i gromadzenie danych przestrzennych to domena nowoczesnego zarządzania gospodarstwem. Rolnictwo precyzyjne przynosi konkretne korzyści, co zachęca coraz szersze grono naszych Klientów do inwestycji w tego typu rozwiązania.

Życząc Państwu udanego sezonu zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Agrotechnicznymi oraz Punktami Sprzedaży!

 

Autor: Paweł Bruderek, Wiceprezes zarządu Agro-Sieć Sp. z o.o.

Z nami osiągniesz więcej!