Agro Sieć Sp. z o.o.

Wznowienie kontroli opryskiwaczy! Co warto wiedzieć?

Jeżeli badanie techniczne Twojego opryskiwacza traci ważność-nie zwlekaj!
Obowiązek przeprowadzenia badań wynika z zapisów Ustawy o ochronie roślin uprawnych z dnia 18 grudnia 2003r. (Dz. U. z 2004 Nr 11 poz. 94) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 1544
Sprzęt do ochrony roślin powinien być badany w odstępach czasu nie przekraczających 3 lat. Aby uzyskać znak kontrolny, konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu do badań. Warunkiem podstawowym przystąpienia do badań jest wymycie opryskiwacza. Badany może być wyłącznie sprzęt dobrze umyty ze zbiornikiem wypełnionym w 2/3 czystą wodą.
 
 
Pamiętaj! Prawidłowe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, można zapewnić tylko poprzez kontrolę sprawności technicznej sprzętu do ochrony roślin.
Z nami osiągniesz więcej!