Agro Sieć Sp. z o.o.

Wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych na polach

Zgodnie z zapisami „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, istnieje możliwość wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych na polach. Nie tyczy się to jednak wszystkich zainteresowanych, a podmiotów które: 

  • Będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach
  • Nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby

 

Należy jednak pamiętać o bardzo ważnej rzeczy! Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha.  Należy zatem szczegółowo udokumentować:

  • termin zbioru,
  • datę stosowania nawozu,
  • zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastosowanie takiego rozwiązania nie wymaga uzyskania osobnej zgody. Producent rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące lokalnie warunki pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia, czy też nie.

Dla uzasadnienia i udokumentowania swojej decyzji, rolnik powinien dokonać odpowiedniego wpisu do dokumentacji Programu Azotanowego prowadzonej w gospodarstwie. Można również wykonać fotografie podtopionych pól, skopiować faktury sprzedaży buraków w opóźnionym terminie, itp. Będzie to na pewno przydatne w przypadku kontroli realizacji „Programu”.

Z nami osiągniesz więcej!