Agro Sieć Sp. z o.o.

Rolniku – chroń pszczoły!

Dokonywane przez pszczoły zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych.

 
Pszczoła miodna oprócz przyczyniania się do znacznego zwiększenia plonów rolników, wytwarza jednocześnie cenne produkty pszczele np.:  miód, wosk, propolis, mleczko i jad pszczeli.
Doceniając pracę tych małych, pożytecznych stworzeń – rolnicy coraz częściej, szczególnie ci uprawiający rzepak, zwracają uwagę na owady pożyteczne, dzięki którym plony są stabilniejsze.
 
Badania liczebności owadów zapylających wykazują u wielu gatunków dramatyczny spadek populacji sięgający nawet 80%. Główną przyczyną tej sytuacji jest stosowanie nadmiernej ilości środków ochrony roślin. Przeciętny mieszkaniec Ziemi nie wie, że 78% roślin na naszej planecie jest owadopylna, w związku z czym dalsze pogarszanie warunków życia pszczołom może stanowić zagrożenie egzystencji dla ludzkości.

 

W jaki sposób stosować środki ochrony roślin, aby nie szkodzić pszczołom?

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, należy:

– stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu na podstawie wydanych przez MRiRW zezwoleń lub pozwoleń na handel,

– stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi na etykiecie,

– dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu,

– nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz uprawach, na których występują kwitnące chwasty

– wykonywać zabiegi po zakończeniu lotu owadów zapylających, toksyczne substancje użyte wieczorem zdążą rozłożyć się przed porannym lotem owadów,

– zachowywać strefy odległości od pasieki,

– przestrzegać okresów prewencji (czasu od wykonania zabiegów środkami ochrony roślin do bezpiecznego zetknięcia się z rośliną – ludzi i zwierząt w tym pszczół),

– wykonywać zabiegi chemicznych, gdy prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s,

– informować pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony roślin,

– zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,

– nie pryskać roślin pokrytych spadzią.

 
Agro-Sieć Sp. z o.o. doskonale wiemy, jak ważną rolę w całym ekosystemie pełnią pszczoły. Zwracamy szczególną uwagę na aspekt edukowania rolników o szczególnych środkach ostrożności przy stosowaniu środków ochrony roślin.
Jesteśmy przekonani, że da się pogodzić troskę o pszczoły z ochroną chemiczną roślin!
 
Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami – doradzimy, podpowiemy na co szczególnie zwracać uwagę stosując środki ochrony roślin, aby chronić pszczoły.
Z nami osiągniesz więcej!