Agro Sieć Sp. z o.o.

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników

31 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń. O premię dla młodych rolników mogą ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Warunek, który należy spełnić to być właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara.  Wnioskujący muszą też prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomoc.

Termin przyjmowania wniosków potrwa do 30 czerwca!

W ramach premii dla młodych rolników można otrzymać aż 150 tys. zł. Środki te będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika.
Otrzymane premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych.

W przypadku młodych rolników min. 70 proc. pomocy należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wydać np. na przebudowę lub remont budynków,  kupno nowych maszyn i sprzętu. Premie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Z nami osiągniesz więcej!