Agro Sieć Sp. z o.o.

Poznaj prawa zwierząt gospodarskich!

Pierwsze przepisy prawne dotyczące ochrony zwierząt zostały wprowadzone w Wielkiej Brytanii już w 1876 roku. Uregulowania te znacznie wyprzedziły na przykład przyznanie kobietom praw wyborczych. W 1994 wprowadzono ostateczne regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich, które ze zmianami nadal obowiązują.

prosiaki_chlew

Zwierzęta gospodarskie podlegają ochronie z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze spełniają cały szereg ważnych funkcji użytkowych, po drugie są elementem środowiska, po trzecie są istotami żywymi, wrażliwymi na ból i cierpienie. Dlatego ochrona zwierząt gospodarskich skupia się i przejawia w trzech głównych nurtach jako ochrona:

  • użytkowa
  • zachowawcza
  • humanitarna

 

Znany brytyjski weterynarz, Tom Alexander w swojej pracy „Zarządzanie zdrowiem świń, oraz leczenie ich chorób” wymienił 5 podstawowych praw zwierząt gospodarskich. Oto one:

  • Prawo Wolności od głodu i pragnienia.

Człowiek powinien zabezpieczyć im pożywienie i wodę pitną w ilości która pozwala utrzymać zdrowie i kondycję hodowlaną.

  • Prawo wolności od dyskomfortu.

Człowiek powinien zabezpieczyć im bezpieczne warunki do życia, oraz miejsce do odpoczynku.

  • Prawo wolności od bólu, okaleczenia i choroby.

Człowiek powinien zabezpieczyć im szybką diagnozę oraz leczenie w razie wypadku czy choroby.

  • Prawo do naturalnego zachowania.

Człowiek powinien zapewnić im możliwość wykonywania naturalnych odruchów i czynności.

  • Prawo wolności od lęku i stresu.

Człowiek powinien zadbać o adekwatną obsługę, optymalne warunki utrzymania, oraz zabezpieczenie przed agresją innych świń.

Warto podkreślić, że problem ten nie dotyczy tylko i wyłącznie Naszego kraju, ale jest powszechny na całym świecie. Działania prowadzone przez fundacje, organizacje pozarządowe, organizacje, wspierające zwierzęta pomagają uświadamiać ludzi o ich powinnościach i obowiązkach względem nich, jednakże trzeba podkreślić, że są to w większości kampanie, funkcjonujące przez określony czas. Jeśli nasza świadomość nie zmieni się u podstaw, u fundamentów Naszego myślenia, jeśli nie zmieni się ogólnie rozumiana postawa społeczna, tak naprawdę problem nie zostanie rozwiązany. Rozprawy, dotyczące szeroko rozumianego znęcania się nad zwierzętami, będą wciąż na porządku dziennym. Wiele osób prowadzi niebezpieczne i agresywne manifestacje, próbuje coś zdziałać poprzez krzykliwe hasła, brutalne zdjęcia, filmy, pokazujące krzywdę… to też jest potrzebne. Ale najważniejsze żeby zacząć od siebie. Tylko Nasze czynne działania w najbliższym otoczeniu – na osiedlu, podwórku, w szkole, miejscu pracy, pozwolą na właściwe zrozumienie problemu, jego wyjaśnienie oraz jego skuteczne przeciwdziałanie.

Z nami osiągniesz więcej!