Agro Sieć Sp. z o.o.

Pomoc z PROW do 14 lipca!

Już  tylko do 14 lipca rolnicy, których wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 pozostały bez rozpatrzenia z powodu COVID-19, mogą uzupełnić brakujące informacje w dokumentacji. W przypadku niedochowania terminu, Agencja odmówi przyznania pomocy.

W związku z pandemią COVID-19 zmieniły się przepisy dotyczące biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Nowelizacja zobowiązuje wnioskodawców do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów – czyli nie później niż 14 lipca 2021 r.

pomoc

Brakujące dokumenty można:

  • złożyć we właściwej placówce ARiMR osobiście lub przez pełnomocnika;
  • nadać przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej, w tym również za pośrednictwem usługi „Pocztex – Kuriera Poczty Polskiej” – za terminowe złożenie uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (tzw. data stempla pocztowego);
  • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego innego niż Poczta Polska, wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do ARiMR;
  • przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

 

Agencja prosi o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji, w przypadku niedochowania terminu, Agencja zmuszona będzie odmówić przyznania pomocy.

Z nami osiągniesz więcej!