Agro Sieć Sp. z o.o.

Pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach

Od 7 do 30 czerwca 2021 rolnicy, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Z wspomnianej pomocy może skorzystać producent rolny, który w 2020 roku poniósł straty w swoich uprawach przez następujące klęski żywiołowe:

  • susza,
  • grad,
  • deszcz nawalny,
  • ujemne skutki przezimowania,
  • przymrozki wiosenne,
  • powodzie,
  • huragany,
  • uderzenia pioruna,
  • obsunięcia się ziemi,
  • lawina

Aby ubiegać się o pomoc wysokość szkód w uprawach rolnych na danej powierzchni musi wynieść co najmniej 20 proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie muszą być powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. W przypadku suszy wysokość strat była wyliczana za pośrednictwem aplikacji publicznej. W przypadku pozostałych zjawisk wysokość start szacowały komisje powołane przez właściwy organ. 

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ; osobiście lub wysłać poleconą przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.  Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

 

Z nami osiągniesz więcej!