Agro Sieć Sp. z o.o.

Jesienna ochrona rzepaku – fundament przyszłych plonów!

Rzepak ozimy to roślina bardzo użyteczna, odznaczająca się wysokimi plonami, ale także wymagająca dużej wiedzy i staranności w jej uprawie. Stanowi element płodozmianu wszędzie tam, gdzie dominują zboża. Aby jednak nie był on tylko elementem zmianowania, ale również przynosił przyzwoity dochód  w gospodarstwie, potrzeba jest uzyskiwania wysokich plonów: powyżej 4 t z 1 ha.

Za nami już wybór odpowiedniej odmiany, technologii siewu i nawożenia. Na większości plantacji trwa walka z chwastami. Za chwilę decyzje na jaki preparat postawić w celu regulacji i ochrony fungicydowej.

Wykonanie takiego zabiegu ma na celu:

– wysoką skuteczność przeciwko chorobom, w szczególności suchej zgniliźnie kapustnych
– powstrzymanie wzrostu pędu głównego i pobudzenie do rozwoju zawiązków pędów bocznych
– pogrubienie szyjki korzeniowej
– pobudzenie rozwoju systemu korzeniowego
– pozytywny wpływ na fizjologię roślin

Reasumując, kwintesencją ochrony rzepaku jesienią jest zakodowanie w roślinie wysokiego potencjału plonowania i dobrego przygotowania roślin do okresu zimowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektakularne efekty działania preparatu AquaFol 7C – silny rozwój systemu korzeniowego rzepaku ozimego.

 

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, Eksperci Agro-Sieci rekomendują wykonanie tego typu zabiegi najlepiej w fazie 4 – 6 liści właściwych rzepaku: 

Magnello 350 EC w dawce 0,5 – 0,7 l/ha – preparat zawierający dwie doskonale uzupełniające się substancje aktywne: difenokonazol i tebukonazol
Orius Extra 250 EW 0,5 – 0,7 l/ha + Praktis 0,25 l/ha – zawsze niezawodna kombinacja protiokonazolu i tebukonazolu

Do każdego z tych zabiegów niesamowite efekty przynosi dodatek produktu AquaFol 7C w dawce 0,6 l/ha. Jest on bardzo silnym prekursorem rozwoju systemu korzeniowego, wzmacnia działanie regulatorów wzrostu nawet w temperaturach poniżej 12 stopni, a dodatkowo bardzo dobrze zakwasza ciecz roboczą, co jest bardzo istotne szczególnie w przypadku łącznego stosowania zabiegów z płynnymi nawozami borowymi.

Skontaktuj się z naszymi Ekspertami , aby wybrać kompleksowa ochronę rzepaku ozimego dopasowaną do Twoich potrzeb! (kontakt)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Z nami osiągniesz więcej!