Agro Sieć Sp. z o.o.

Czy hodowcy trzody chlewnej otrzymają pomoc?

Na rynku wieprzowiny mamy do czynienia z bardzo trudną i pogarszającą się sytuacją. Komisja Europejska nie wyklucza działań interwencyjnych w tym sektorze  – poinformował o tym Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.  Nie ukrywał, że trudno będzie przygotować rozwiązanie, które pomogłoby wszystkim hodowcom.

prosiaczki

 

Polska znalazła się w grupie kilkunastu państw członkowskich, które wspólnie wystąpiły z wnioskiem do Komisji o wprowadzenie środków na szczeblu UE, w celu wsparcia sektora wieprzowiny, dotkniętego poważnymi spadkami cen, m.in. w wyniku ograniczeń związanych z COVID-19.

W styczniu tego roku, cena wieprzowiny była o prawie 42% niższa niż w styczniu roku ubiegłego. To doskonale obrazuje skalę problemu, z jakim mamy do czynienia. W tej sytuacji nasze jak i wiele innych państw członkowskich UE ponownie wnioskują o wsparcie dla sektora wieprzowiny.

Z nami osiągniesz więcej!