Agro Sieć Sp. z o.o.

FUNDAMENTAL I BIOKURATOR – INNOWACJA ROKU 2022!

Dzielimy się z Państwem kolejną wspaniałą wiadomością – Fundamental i BioKurator otrzymały Tytuł Laureatów Konkursu: Innowacja Roku 2022!

Ta wyjątkowa nagroda świadczy o wysokiej jakości i efektywności produktów mikrobiologicznych dostępnych w portfolio Agro-Sieć Sp. z o.o. Potwierdza, że w ich produkcji zastosowano nowatorskie i oryginalne rozwiązania wspierające naturalne interakcje miedzy rośliną i glebą.

 

 

 

Kiedy wprowadzaliśmy do naszej oferty produkty mikrobiologiczne, wiedzieliśmy doskonale, że BIOREWOLUCJA w rolnictwie jest nieunikniona. Jesteśmy dumni, że Fundamental i BioKurator spotykają się z dużym uznaniem i zaufaniem wśród polskich rolników.

 

Rynek „Agro” dynamicznie się zmienia. W Agro-Sieć Sp. z o.o. wraz z naszymi dostawcami szukamy rozwiązań, które są w stanie sprostać jakże wymagającej przyszłości.
Zmierzając w kierunku Zielonego Ładu, szukamy i wdrażamy rozwiązania, które są bezpieczne zarówno dla środowiska, jak i dla rolnika, a przy tym – wysoce skuteczne. Doskonałym przykładem takich produktów jest Fundamental i BioKurator. Produkty te służą  do zaszczepiania gleby i działania przeciwko patogenom we wczesnych i zaawansowanych fazach rozwojowych roślin. To jedne z pierwszych produktów w branży Agro, które są całkowicie bezpieczne dla użytkownika i środowiska naturalnego. mówi Wiceprezes Agro-Sieć Sp. z o.o. Paweł Bruderek-Żyżun.
 
Innowacja Roku to ogólnopolski konkurs mający na celu promocję idei innowacyjności, nowoczesnych, unikalnych i oryginalnych rozwiązań oraz stymulowanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju innowacyjnej myśli technologicznej. Przedmiotem oceny są wdrożone przedsięwzięcia, rozwiązania i technologie o charakterze innowacyjnym, nowatorskim, a także te, które w ostatnim czasie zostały w istotny sposób zmodyfikowane lub udoskonalone.

Od wielu lat Program realizowany jest pod patronatem Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

Przy ocenianiu i weryfikowaniu produktów mikrobiologicznych wzięto  pod uwagę takie aspekty jak: jakość prezentowana przez produkty, niepowtarzalne właściwości innowacyjne produktu, nowatorstwo rozwiązania oraz zakres i rodzaj korzyści wynikających ze zgłoszonych nowości wprowadzonych na rynek.

Przyznany tytuł jest ogromnym uznaniem dla naszej oferty produktowej i wartości, którymi kieruje się Agro-Sieć Sp. z o.o. w codziennych działaniach.

 

.

Dziękujemy Państwu za współpracę i lojalność – cieszymy się niezmiernie, że wybierają Państwo nasze produkty mikrobiologiczne!

 

Z nami osiągniesz więcej!