Agro Sieć Sp. z o.o.

Dni Pola 2019 Grubno

Kujawsko-Pomorskie DNI POLA organizowane są od 1997 roku. Te polowe spotkania rolników, hodowców roślin oraz producentów nawozów, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń dla rolnictwa odbywają się zawsze w połowie czerwca.

Głównym akcentem DNI POLA jest prezentowanie na obszarze około 3 ha odmian roślin uprawnych w trakcie wegetacji:
– około 250 odmian zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaka, roślin strączkowych i pastewnych,
– prezentacja efektów działania środków ochrony roślin i nawozów,
– doradztwo rolnicze.

Kolekcja odmian w Grubnie dostępna jest dla zwiedzających aż do zbiorów, a na jej terenie odbywają się w sezonie wegetacyjnym seminaria i warsztaty polowe.

Z nami osiągniesz więcej!