Agro Sieć Sp. z o.o.

Chroniąc rośliny pamiętajmy o pszczołach!

Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej. W dobie codziennego stosowania  zabiegów chemicznych –  należy pamiętać o prawidłowym ich wykorzystaniu, by nie zaszkodzić owadom pożytecznym!

Współczesna uprawa roślin nie zawsze może funkcjonować prawidłowo bez chemicznych środków ochrony roślin. Nieprawidłowo wykonywany zabieg pestycydów a w szczególności insektycydów, niesie niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. 

pszczoła

 

Jak zatem prawidłowo korzystać z chemicznych środków ochrony roślin przy ochronie upraw?

  • należy stosować tylko i wyłącznie środki ochrony roślin, które na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń zostały dopuszczone do stosowania i obrotu
  • środki stosować zgodnie z instrukcją na etykiecie produktu oraz przestrzegać zakazów i ograniczeń 
  • używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
  • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
  • sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół;
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
  • przestrzegać okresów prewencji;
  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.

 

Pszczoły miodne i dziko żyjące odpowiadają za zapylanie roślin, które stanowią ponad 1/3 naszej codziennej diety. Dlatego są tak ważne dla rolnictwa i produkcji żywności. Niestety śmiertelna mieszanka, w skład której wchodzą toksyczne pestycydy, pasożyty pszczół i zmiany klimatu sprawia, że zapylacze na całym świecie są w kryzysie.

 

 

 

Z nami osiągniesz więcej!