Agro Sieć Sp. z o.o.

,,Chroniąc Rośliny – Chronisz życie”

„Chroniąc rośliny – chronisz życie” tak brzmi oficjalne hasło obchodów, które wpisuje się w główne przesłanie Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Celem projektu jest uświadomienie społeczeństwu jak wielkie znaczenie w naszym życiu stanowią rośliny.

 

Ochrona zdrowia roslin może przyczynić się między innymi do pobudzenia rozwoju gospodarczego oraz wyeliminowania problemu głodu i bóstwa. Pochłaniając ogromne ilości dwutlenku węgla, rośliny produkują tlen, którym oddychamy, zmniejszają zanieczyszczenia powietrza i hałas.

Obecnie, co roku nawet aż 40% światowych plonów ulega zniszczeniu przez organizmy szkodliwe. W wymiarze finansowym, straty powodowane przez choroby roślin w gospodarce światowej szacowane są na około 220 miliardów dolarów rocznie,
a przez szkodniki inwazyjne – około 70 miliardów dolarów.

Podnoszenie poziomu świadomości na temat znaczenia zdrowia roślin poprzez zaplanowane inicjatywy wielu organizacji międzynarodowych odgrywa istotną rolę w branży rolniczej.

W Agro – Sieć Sp. z o.o. doskonale wiemy, że zdrowe rośliny dają wyższe i bardziej jakościowe plony! W naszej ofercie posiadamy najlepsze produkty, które wspierają rozwój roślin na każdym etapie i gwarantują wysokie plony.

Weźmy do serca hasło: „Chroniąc rośliny – chronisz życie” i niech przyświeca ono wszystkim pokoleniom takze w przyszłości!

Z nami osiągniesz więcej!