Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

INSEKTYCYDY

Insektycydy to środki chemiczne, których przeznaczeniem jest zwalczanie szkodników w uprawach rolnych.
Dlaczego tak istotne jest zwalczanie szkodników w uprawach?
Każdy rolnik doskonale wie, że szkodniki mogą stanowić duży problem w uprawach rolnych. W przypadku zbóż te agrofagi mogą przyczynić się do obniżenia potencjału plonowania o nawet 20 dt/ha.
Do najważniejszych gatunków szkodników zagrażających np. uprawom zbóż w Polsce należą przede wszystkim  mszyce, pryszczarki oraz skrzypionki.
W przypadku odnotowania na polu konkretnego szkodnika – należy niezwłocznie podjąć działania. Aby dobrze dobrać środek ochrony roślin należy się upewnić, że wybrany produkt jest przeznaczony właśnie do zwalczania konkretnego agrofaga, z którym mamy problem.

 

Należy pamiętać, ze regulacja i skuteczne wykluczenie szkodników z pól  stanowią gwarancję zapewnienia roślinom uprawnym optymalnych warunków rozwoju.

 

Kompleksowo przygotowany system ochrony roślin powinien uwzględniać skutecznne i bezpieczne  preparaty do zwalczania szkodników. 

 

Zapoznaj się  z propozycjami  Insektycydów, które polecają  Eksperci Agro-Sieć Sp. z o.o.!

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.