Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

ZETROLA 100 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
PROPACHIZAFOP (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 100 g/l (9,61 %)

 

 

OPIS DZIAŁANIA:
Selektywny herbicyd, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie o działaniu
układowym, pobieranym bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i
rozłogów chwastów powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania środka widoczny
jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści.
Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Zgodnie z klasyfikacją
HRAC substancja czynna propachizafop zaliczana jest do grupy A

 

 

CHWASTY WRAŻLIWE:

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy
zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała

 

 

CHWASTY ODPORNE:
rośliny dwuliścienne.

 

 

ZAKRES STOSOWANIA:
Burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch zielony, groch na suche nasiona, fasola, kapusta
głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka 0,5 – 1,5 l/ha
Wielkość dawki środka zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany.
Zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

 

 

TERMIN STOSOWANIA:
Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).
Zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha.

 

 

TERMIN STOSOWANIA:
Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów
(BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy
strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).
Zwalczanie perzu właściwego.

 

Termin stosowania:
Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.
Środek do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.

 

Pierwszy zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha pierwszy zabieg

 

Drugi zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha drugi zabieg
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.
Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gle
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.