tel. 56 677 04 60

TITUS 25 WG


ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
rimsulfuron - związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika - 25 % (250 g w 1kg środka).
 
OPIS DZIAŁANIA:
TITUS 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze.
 
DZIAŁANIE NA CHWASTY:
TITUS 25 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny jest w okresie 7 - 20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2 - 3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5- 7 liści (tj. wysokość 15- 25 cm).
 
CHWASTY WRAŻLIWE:
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
 
ZAKRES STOSOWANIA:
kukurydza. Zwalczanie perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 60 g/ha. TITUS 25 WG 50 - 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 % (100 ml /100 l wody). Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków chwastów innych niż chwastnica jednostronna. Środek stosować w fazie 1 - 7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwania: średniokropliste, ziemniak. Zwalczanie perzu właściwego oraz chwastów prosowatych i niektórych chwastów dwuliściennych. zZabieg jednorazowy. TITUS 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %.
 
TERMIN STOSOWANIA:
Środek stosować w fazie od pierwszego liścia do fazy widocznego drugiego pędu bocznego ziemniaka. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona) pierwszy zabieg TITUS 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %. Termin stosowania. Środek stosować w fazie 1 - 7 liści ziemniaka, w fazie 2-3 liści perzu właściwego. Drugi zabieg TITUS 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %.
 
TERMIN STOSOWANIA:
środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu, gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm lub w momencie wtórnego odrastania perzu właściwego. Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwania: średniokropliste, silne zachwaszczenia komosą białą i innymi chwastami dwuliściennymi. Zabieg jednorazowy. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 - 50 g/ha TITUS 25 WG, 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %.
 
TERMIN STOSOWANIA:
środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.
Powrót
facebook
google plus
instagram
you tube
twitter

Kontakt


telefon

tel. 56 677 04 60
fax 56 677 04 61

E-mail

sekretariat@agrosiec.pl

Adres

ul.Przemysłowa 6
86-200 Chełmno

Zobacz więcej

Masz pytania? Chcesz podjąć współpracę? Napisz do nas!