Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

FOXTROT 069 EW

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
FENOKSAPROP-P-ETYLU (substancja z grupy pochodnych arylofenoksykwasów
karboksylowych) – 69 g/l

 

OPIS DZIAŁANIA:
jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (olej w wodzie)
do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym
do powschodowego zwalczania wybranych rocznych chwastów jednoliściennych
w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej.

 

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
jest środkiem działającym systemicznie, pobieranym
przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania,
tj. do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania
zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu.
Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania
w zależności od warunków atmosferycznych.
Foxtrot 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy liścieni
do fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

 

 

CHWASTY WRAŻLIWE:
Miotła zbożowa ,chwastnica jednostronna, owies głuchy

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA:
Jęczmień jary, pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara

 

 

TERMIN STOSOWANIA:
Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji zbóż do końca fazy krzewienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,0 – 1,2 l/ha
W przypadku wystąpienia chwastów dwuliściennych środek Foxtrot 069 EW
stosować łącznie ze środkiem Nuance 75 WG w dawce:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Foxtrot 069 EW 1,0 l/ha + Nuance 75 WG 20g/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:
Foxtrot 069 EW 1,0 l/ha + Nuance 75 WG 20g/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.