Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

FLUXYR 200EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) w formie estru 1-metyloheptylowego 200g/l (20,29 %).

 

OPIS DZIAŁANIA:
środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i jęczmieniu jarym. Środek pobierany jest przez liście chwastów.

 

CHWASTY WRAŻLIWE:
tasznik pospolity, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, iglica pospolita, przetaczniki, przytulia czepna.

 

ZAKRES STOSOWANIA:
pszenica ozima, pszenżyto ozime. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5- 1,0 l/ha.

 

TERMIN STOSOWANIA:
opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 37). Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha jęczmień jary. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,0 l/ha.

 

TERMIN STOSOWANIA:
opryskiwać od fazy 3-4 liści zbóż do początku fazy liścia flagowego(BBCH 37). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.