Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

BETANAL ELITE 274 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 91 g/l (8,35 %), desmedifam (związek z grupy fenylokarba-minianów) – 71 g/l (6,51 %), etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 112 g/l (10,28 %).

 

OPIS DZIAŁANIA:
środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych w okresie ich intensywnego wzrostu. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne.

 

CHWASTY WRAŻLIWE:
fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, psianka czarna, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

 

CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE:
chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest kolankowy, rdest powojowaty, rdest plamisty, rdest ptasi, samosiewy rzepaku.

 

ZAKRES STOSOWANIA:
burak cukrowy. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka cukrowego; chwasty w fazie liścieni pierwszy zabieg. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha drugi zabieg. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha trzeci zabieg (wykonać w razie potrzeby). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 – 10 dni. Od fazy 2 liści właściwych buraka cukrowego; chwasty. W fazie nie większej niż 2 liści właściwych pierwszy zabieg. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha drugi zabieg. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha. Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 – 10 dni.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.