Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

BAZOKA 750 WG

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) –
750 g/kg (75 %)

 

OPIS DZIAŁANIA:
HERBICYD selektywny o działaniu systemicznym, stosowany dolistnie, w formie
granulatu rozpraszanego w wodzie (WG).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tribenuron metylowy zaliczana
jest do grupy B.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Środek pobierany jest głównie przez liście, a następnie szybko przemieszczany
po całej roślinie.
Zawiera substancję czynną należącą do grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej
(ALS). Głównymi objawami działania herbicydu jest zahamowanie
wzrostu i rozwoju chwastów.
Niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak zimna czy sucha pogoda
może obniżać skuteczność działania środka .
Środek stosować we wczesnych fazach wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt
działania środka widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu.

 

CHWASTY WRAŻLIWE:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, tasznik pospolity

 

CHWASTY ŚREDNIOWRAŻLIWE:
jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna,

 

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime,
pszenżyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha.
Termin stosowania: środek stosować wiosną, od fazy początku krzewienia
do fazy całkowicie
rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 20-39).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.