Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

OPERA MAX 147,5 SE

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 85 g/l (8,18 %),
epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 62,5 g/l (6,01 %).

 

OPIS DZIAŁANIA:
OPERA MAX 147,5 SE jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsuł zawieszonych w wodzie o działaniu systemicznym (epoksykonazol) oraz lokalnie systemicznym i translaminarnym (piraklostrobina) do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej oraz jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

 

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA:
-mączniak prawdziwy, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryj na zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 – 2 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od momentu widocznych 5 rozkrzewień do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69). Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
JĘCZMIEŃ JARY:
-mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza brunatna, rynchosporioza.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 – 2 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od momentu widocznych 5 rozkrzewień do początku fazy kłoszenia (BBCH 25-51).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.