Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

INTIZAM 497 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
tiofanat metylowy (substancja z grupy benzimidazoli) – 310 g/l (26,27 %), epoksykonazol (substancja z grupy triazoli) – 187 g/l (15,85 %)

 

OPIS DZIAŁANIA:
INTIZAM 497 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego i buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.

 

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA:
– mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza
plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób
od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
PSZENŻYTO OZIME:
– mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza
plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób
od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Jęczmień jary
– mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienna, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza
zbóż, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób
od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
BURAK CUKROWY:
– chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza buraka
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,6 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.