Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

FANDANGO 200 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
Protiokonazol (związek z grupy triazoli) –
100 g/l,
Fluoksastrobina (związek z grupy strobilurin)
– 100 g/l.

 

OPIS DZIAŁANIA:
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej o działaniu układowym
do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego
w zbożach oraz cebuli przed chorobami
grzybowymi.

 

STOSOWANIE ŚRODKA:
PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA
Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna
plamistość liści, septorioza liści, septorioza
plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego
zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca
fazy kłoszenia.
PSZENŻYTO OZIME
Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna
plamistość liści, septorioza liści, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego
zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca
fazy kłoszenia.
PSZENŻYTO JARE
Rynchosporioza zbóż
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego
zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca
fazy kłoszenia.
JĘCZMIEŃ JARY
Mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość
siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego
zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów chorób od
końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.
ŻYTO OZIME
Rdza brunatna, septorioza liści, rynchosporioza zbóż
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego
zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca
fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody : 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym
w uprawie zbóż: 1

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W
UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i
fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego
w uprawach małoobszarowych ponosi
wyłącznie jego użytkownik
CEBULA
Mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki cebuli
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania:
1,0 – 1,25 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów chorób.
Pierwszy zabieg wykonać po rozpoczęciu formowania
się cebul.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni
Zalecana ilość wody : 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.