tel. 56 677 04 60

Agrochelat ZnZawiera 8,0 % Zn - cynku

- Produkt ten w zapobiega wystąpieniu lub eliminuje objawy niedoboru cynku w roślinie.
- Niedobór manganu objawia się zahamowaniem wzrostu roślin połączonym z marszczeniem się brzegów liści i zredukowaniem odległości pomiędzy liśćmi na łodydze.
  Może temu towarzyszyć chloroza między nerwami.
- Najczęściej niedobór cynku występuje na glebach o pH obojętnym, a gatunkami szczególnie „cynkolubnymi” są buraki, ziemniaki i motylkowate.

Sposób stosowania:

Nawóz w zależności od zasobności gleby i potrzeb nawozowych stosowany być powinien w ilości od 0,5 do 2,0 litra (dm3) / 1 ha:

W nawożeniu pszenicy i pszenżyta zalecamy trzy- lub czterokrotne zastosowanie:


Jesienią: w fazie 3-6 liści
Wiosną:
     - I dawkę, od wznowienia wegetacji do końca krzewienia,
     - II dawkę, w fazie liścia flagowego,
     - III dawkę, w fazie od końca kwitnienia do dojrzałości mlecznej ziarna.

W nawożeniu kukurydzy zalecamy zastosowanie 2 lub 3 dawek:

I dawka – w fazie 4-6 liści,
- II dawka – w fazie wydłużania pędu 
- III dawka w fazie początku rozwoju wiechy.

W nawożeniu rzepaku zalecamy zastosowanie 2 dawek:

- I dawka – w fazie od ruszenia wiosennej wegetacji do początku rozwoju pędów bocznych,
- II dawka – od początku rozwoju pąków kwiatowych do początku kwitnienia.

W nawożeniu buraka cukrowego zastosowanie 2 dawek:

- I dawka – w fazie 4-8 liści,
- II dawka – w fazie od 9 liści do rozwoju rozety.

W nawożeniu ziemniaka zastosowanie 3 dawek:

- I dawka – w fazie rozwinięcia 3-6 liści na pędzie głównym,
- II dawka – z początkiem zawiązywania bulw,
- III dawka – gdy bulwy osiągają 30-40 % swojej przewidywanej masy końcowej.

W nawożeniu większości drzew i krzewów owocowych 1 dawka w fazie rozwoju pąków.


Dostępne opakowania: 5 l lub 20 l


Powrót
facebook
google plus
instagram
you tube
twitter

Kontakt


telefon

tel. 56 677 04 60
fax 56 677 04 61

E-mail

sekretariat@agrosiec.pl

Adres

ul.Przemysłowa 6
86-200 Chełmno

Zobacz więcej

Masz pytania? Chcesz podjąć współpracę? Napisz do nas!