Agro Sieć Sp. z o.o.

Zastosuj nawożenie z WERVĄ i ciesz się wspaniałymi plonami!

Kup nawozy dolistne marki AGROCHELAT AminoWerva, odpowiedz na pytanie i wygraj  SUPER NAGRODY!

 

 

Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

– Dokonać zakupu  min. 5 sztuk nawozów dolistnych marki Agrochelat AminoWERVA  w okresie trwania Konkursu, tj. w od 12 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 w centrali lub punktach handlowych Agro-Sieć Sp. z o.o 

Premiujemy zakup następujących Agrochelatów:

  • Agrochelat AminoWerva R+B
  • Agrochelat AminoWeva Z+K

– Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Dlaczego warto nawozić uprawy z Agrochelatami AminoWerva dostępnymi w Agro-Sieci?  na z głoszeniu konkursowym pobranym ze strony internetowej: https://agrosiec.pl/ lub wydanym przez Pracownika Organizatora i odesłać go na adres Organizatora najpóźniej do 12 lipca 2021 za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przesyłając skan zgłoszenia na adres e-mail: marketing@agrosiec.pl

 

Regulamin Konkursu – Zastosuj nawożenie z WERVĄ i ciesz sie wspaniałymi plonami!

Formularz zgłoszeniowy – Nawożenie z WERVĄ!

Z nami osiągniesz więcej!