HECTOR MAX 66,5 WG


ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 9,2 % (92 g/kg), rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 2,3 % (23 g/kg), dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego ) - 55,0 % (550 g/kg).
 
OPIS DZIAŁANIA:
HECTOR MAX 66,5 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate), perzu oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
 
DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Środek działa najskuteczniej na młode intensywnie rosnące chwasty.
 
CHWASTY WRAŻLIWE:
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstki.
 
CHWASTY ŚREDNIOWRAŻLIWE:
psianka czarna, rdest powojowy.
 
ZAKRES STOSOWANIA:
kukurydza. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 330-440 g/ha.
Środek stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12 - 16), gdy: większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm, rośliny chwastnicy jednostronnej znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia, większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści. Wyższą z zalecanych dawkę stosować w wypadku występowania psianki czarnej oraz przy intensywnym zachwaszczeniu. HECTOR MAX 66,5 WG stosuje się łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1 % (100 ml /100 l wody). Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Powrót
facebook
google plus
instagram
you tube
twitter

Kontakt


telefon

tel. 56 677 04 60
fax 56 677 04 61

E-mail

sekretariat@agrosiec.pl

Adres

ul.Przemysłowa 6
86-200 Chełmno

Zobacz więcej

Masz pytania? Chcesz podjąć współpracę? Napisz do nas!